•  

Nasze usługi

Nasza Kancelaria radcowska istnieje od 1997 roku.

Świadczenie pomocy prawnej

 

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej w następujących formach:

 • stała obsługa prawna w określonym wymiarze godzinowym, za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym,
 • stała opieka prawna realizowana na podstawie osobnych zleceń rozliczanych według stawek ustalanych indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania problemu prawnego,
 • doraźne doradztwo prawne (w tym wydawanie opinii prawnych) świadczone na podstawie konkretnego zlecenia Klienta, rozliczane według stawek ustalanych indywidualnie, w zależności od przewidywanego nakładu pracy.

Obszary praktyki Kancelarii prawnej

Prawo gospodarcze i cywilne

 • obsługa projektów z zakresu prawa spółek, w tym opracowywanie umów spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń
 • reprezentowanie spółek i innych podmiotów w postępowaniach rejestrowych (wpisy i zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • opracowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów nienazwanych
 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, zwłaszcza w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, ochroną dóbr osobistych i ochroną praw autorskich
 • prowadzenie egzekucji komorniczej zasądzonych należności

Prawo pracy

 • bieżąca obsługa pracodawców w zakresie spraw pracowniczych,
 • przygotowywanie i negocjacja umów o pracę, kontraktów menedżerskich,
 • reprezentowanie przed sądem pracy i innymi organami;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, wymaganych przepisami prawa pracy;

Prawo przewozowe

 • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego
 • stała lub doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw z branży spedycyjno-transportowej

Fundacje i stowarzyszenia

 • obsługa projektów w tym realizowanych z funduszy unijnych
 • stałe lub doraźne doradztwo m.in. w zakresie opracowania statutów, zmian do KRS

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię, zachęcamy do kontaktu.

 

 

„Kto wie, kiedy może walczyć , a kiedy nie może – odnosi zwycięstwo” – Sun Tzu