Porady prawne

Od 1997 roku nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, w szczególności w obszarach prawa gospodarczego i cywilnego, prawa spółek, prawa pracy oraz prawa przewozowego: krajowego i zagranicznego. Pomoc prawna świadczona jest przez prawników wpisanych na listę radców prawnych w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nasi aplikanci wpisani są na wyżej wspomnianą listę aplikantów, a ich praca wykonywana jest pod nadzorem radcy prawnego kancelarii. Naszym celem jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej z należytą starannością.

Stała i doraźna pomoc prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, w skład której wchodzą m.in. świadczenie stałej i doraźnej pomocy prawnej, w tym usług doradztwa prawnego. Doraźna pomoc prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych, świadczone na podstawie konkretnego zlecenia Klienta jest rozliczane zgodnie ze stawkami ustalonymi indywidualnie, w zależności od przewidywanego nakładu pracy. Rozliczenia uzależnione są również od stopnia skomplikowania problemu prawnego. Oferowana przez naszą kancelarię stała obsługa prawna w określonym wymiarze godzinowym rozliczana jest najczęściej za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym.

podpisywanie dokumentów

waga i młotek sędziowski

uściśnięte dłonie