Prawo przewozowe

adwokaci

Oferujemy usługi z zakresu pomocy prawnej w obszarze prawa przewozowego. Zajmujemy się zastępstwem procesowym w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Mogą się do nas zgłaszać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Zapewniamy stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z branży spedycyjno-transportowej.

Prawo transportowe

Pomagamy naszym Klientom w kwestiach związanych z prawem transportowym. Zakres naszych usług przewiduje pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń i licencji, a także przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów stosowanych w sektorze transportowym, takich jak leasingi, umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy. Zapewniamy naszym Klientom doradztwo prawne w zakresie ich bieżącej działalności oraz reprezentację w sporach związanych z wykonywaniem usługi transportowej, spedycyjnej lub logistycznej.